Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Kaart verbergen
  • Witvrouwenbergweg 8
    5711 CN Someren
  • 06-23701507
  • Website

Counsellingbureau Stimulans

Arbeidsgerelateerde problematiek                                                               Counsellingbureau Stimulans biedt hulp bij werkgerelateerde klachten en vraagstukken. Tevens geven we coaching om persoonlijke doelen te realiseren en prestaties te verbeteren.

Stress, een burn-out, privéproblemen, pesterijen, assertiviteitsproblemen, emotionele problemen of problemen voorkomend uit de aard van de werkzaamheden; het zijn allemaal zaken die invloed kunnen hebben op het functioneren van medewerkers. Counsellingbureau Stimulans biedt je een effectieve methode om (aankomend) ziekteverzuim, motivatieproblemen en andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen.

Doelgerichte oplossingen
Stimulans Counselling helpt je met behulp van gesprekken inzicht te krijgen in je functioneren en je (on)mogelijkheden. Die inzichten kun je vervolgens toepassen in je dagelijks leven en werk. Counselling graaft niet ver in je verleden, maar biedt je in het hier en nu tools om tot verandering te kunnen komen. De praktische therapie en doelgerichte oplossingen sluiten perfect aan op hetgeen zich binnen de bedrijfsdeuren afspeelt.

Loopbaanonderzoek
Loopbaanonderzoek helpt medewerkers sturing te geven aan hun loopbaan. Met behulp van een persoonlijkheidsanalyse geven we je inzicht in tal van competenties, gedragsvoorkeuren, persoonlijkheidskenmerken, motivatie voor bepaalde gebieden, talent, en behoeften met het oog op geschiktheid voor een bepaalde functie. Het onderzoek maakt duidelijk met welke competenties je snel persoonlijke groei stimuleert. De uitkomsten zijn zeer betrouwbaar. De test wordt online afgenomen en de uitslag bespreken we uitvoerig met je. In een adviesrapport kun je de onderbouwde conclusies, bevindingen en ontwikkeltips nog eens nalezen.

 Behandelingen

  • Coaching
  • Gedrags- en cognitieve therapie
  • Loopbaanbegeleiding
  • Stress en Burnout