EMDR wetenschappelijk verklaard

EMDR is een zeer effectieve therapie om de emotionele lading van trauma’s te verkleinen of te doen verdwijnen. EMDR-therapie is een behandeling waarbij je specifieke oogbewegingen maakt en tegelijkertijd nare herinneringen (trauma’s) uit je verleden oproept. EMDR werd oorspronkelijk ontwikkeld door Francine Shapiro eind jaren 80 van de vorige eeuw voor de behandeling van PTSS (posttraumatische stress-stoornis). Verdere studies lieten zien dat EMDR ook effectief is bij de behandeling van acute en chronische trauma’s, seksueel misbruik, angst- en paniekstoornissen, fobieën, faalangst, negatief zelfbeeld en verslavingen.

Linda de Voogd van het Radboudumc is recentelijk gepromoveerd op het werkingsmechanisme van EMDR. Zij toonde aan dat het maken van de oogbewegingen bij EMDR een hersengebied onderdrukt dat herinneringen opslaat; dit hersengebied heet de amygdala. Om te achterhalen hoe traumatische herinneringen worden opgeslagen in de hersenen onderzocht De Voogd allereerst met fMRI waarom stressvolle gebeurtenissen beter onthouden worden dan neutrale gebeurtenissen. De Voogd: ‘Bij gezonde proefpersonen spelen veranderingen in het brein in de periode na een stressvolle gebeurtenis een grote rol bij het onthouden van de gebeurtenissen. In deze periode speelt het brein de herinneringen namelijk opnieuw af en zo worden ze beter opgeslagen.’ Waarschijnlijk biedt dit mechanisme een evolutionair selectievoordeel op. Om in te grijpen in een proces van telkens opnieuw herinneren , bekeek De Voogd of het maken van oogbewegingen de herinnering kan reduceren. De Voogd vergeleek de hersenactiviteit tijdens het maken van oogbewegingen met de hersenactiviteit in rust. Ze ontdekte dat wanneer je oogbewegingen maakt de amygdala onderdrukt wordt. ‘Het onderdrukken van dit gebied zorgt ervoor dat we de herinneringen die opgeroepen worden vergeten. De oogbewegingen trekken je volledige aandacht, waardoor je geen aandacht meer kunt hebben voor de herinnering. Tot nu toe was bekend dat de therapie werkt, maar nog niet hoe. Nu het werkingsmechanisme bekend is, zal dit waarschijnlijk nieuwe mogelijkheden bieden om de therapie te verbeteren.’ , aldus De Voogd.

Dr. Fons de Vries

Op December 6, 2017