Met hypnotherapie werkstress voorkomen en behandelen

Ruim 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert van 3 tot en met 6 november de landelijke Check Je Werkstress Week. Samen met bekende boegbeelden zoals Leontien van Moorsel en Lodewijk Asscher worden dagelijks diverse thema’s besproken over hoe werkstress het beste aangepakt kan worden. Ook Praktijk Mental Balance voor hypnotherapie en psychotherapie te Amersfoort is campagnesupporter van de Check Je Werkstress Week.

De Check je Werkstress Week

In Nederland lopen jaarlijks bijna 1 miljoen mensen het risico op een burn-out of andere werkgerelateerde psychische ziekten. Signalen zoals slapeloosheid, aanhoudende hoofdpijn of oververmoeidheid worden vaak niet op tijd herkend. Twaalf procent van de werknemers heeft last van een burn-out of zit er tegen aan. Binnen vele organisaties is de kans groot dat er collega’s of werknemers zijn die wegens werkstress thuis zitten of die de werkdruk niet aan kunnen.


De Check Je Werkstress Week campagne wil werkstress bespreekbaar maken en daarmee verzuim op de werkvloer voorkomen. De Check Je Werkstress Week vindt plaats van 3 tot en met 6 november en past binnen de landelijke campagne tegen werkstress, die tot eind 2015 zal duren. Burn-out voorkomen en behandelen kan met vele therapieën, waarbij stressreductie door hypnotherapie zeer effectief blijkt te zijn.

Hypnotherapie en burn-out

Hypnotherapie is een meer en meer geaccepteerde vorm van psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van hypnose. Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij hypnose centraal staat. Moderne hypnotherapie bedient zich van een breed scala aan hypnosetechnieken, die allen ten doel hebben om door middel van trance, een toestand van diepe ontspanning en een veranderde bewustzijnstoestand, contact te maken met het onbewuste.

Hypnotherapeut Fons de Vries van Praktijk Mental Balance te Amersfoort ontmoet veel mensen die op de rand staan van een burn-out of reeds door werkstress zijn geveld. Hij stelt altijd de mens en zijn of haar hulpvraag centraal en niet de therapeutische methode. Gebleken is wel dat een combinatie van hypnotherapie en gedragstherapie bij veel stressklachten in betrekkelijk korte tijd helend werkt, waardoor re-integratie mogelijk wordt en de arbeidsongeschikte weer terug kan keren in de arbeidssituatie. Ook als iemand is hersteld is nazorg noodzakelijk om terugval te voorkomen. In de therapie leert men op een andere manier naar zichzelf te kijken en te luisteren. Door hypnotherapie leert iemand beter contact te maken met onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten die tot adequater gedrag in de arbeidssituatie leiden. Men leert niet alleen efficiënter met stress om te gaan, maar ook grenzen aan te geven als dit noodzakelijk is.

De werkstress campagne is de Nederlandse variant van de Europese campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’ die gedurende 2014-2015 wordt uitgevoerd in alle lidstaten van de EU. Het initiatief en de coördinatie van de Europese campagne is in handen van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Op October 30, 2014